Chậm đóng BHXH hàng tỷ đồng, loạt doanh nghiệp nhận án phạt

Lý do là các công ty này đã chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Trong đó, Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN tính đến tháng 11/2023 với số tiền hơn 950 triệu đồng; chậm đóng BHYT cho 107 lao động.

Công ty cổ phần vật tư, thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I. chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN với số tiền tại thời điểm thanh tra hơn 1 tỷ đồng; chậm đóng BHYT cho 203 người lao động.

Công ty Cổ phần Lilama 7 chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN tính đến tháng 11/2023 số tiền hơn 3 tỷ đồng; chậm đóng BHYT cho 161 lao động.

Cả 3 công ty đều bị UBND TP. Đà Nẵng xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các công ty phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, BHTN cho cơ quan BHXH; hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia BHYT bị thiệt hại (nếu có) đối với hành vi chậm đóng BHYT.

Ngoài ra, 3 công ty này buộc phải nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề (0,6984%/ tháng) tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn