BCTC 2022 HAM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 25 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 3,67% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,16% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 2,39% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 47,46% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 17,76% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 3,21% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây