BCTC Quý 3/2023 CAN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,39 tỷ đồng, giảm 39,84% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 8,48%, giá vốn giảm 10,11%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,31%, trong khi chi phí bán hàng tăng 11,44%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,39 tỷ đồng, giảm 39,84%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 25,74%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,86%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 164,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 50 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây