BCTC Quý 3/2023 DVN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 74,44% so với cùng kỳ, lãi 45,73 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 11,18%, giá vốn giảm 13,75%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,07% và chi phí bán hàng giảm 2,7%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 45,73 tỷ đồng, tăng 74,44%.
  • Chi phí tài chính tăng 30,42%, trong đó chi phí lãi vay tăng 37,81%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 714,72 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 2.370 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 17.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây