BCTC Quý 3/2023 DWS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 7,26% so với cùng kỳ, lãi 10,32 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 8,26%, giá vốn giảm 7,95%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47,77% và chi phí bán hàng tăng 103,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,32 tỷ đồng, tăng 7,26%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 5,73%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,73%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 883,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 259,18 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây