BCTC Quý 3/2023 FCN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 70,56% so với cùng kỳ, lãi 9,52 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 17,56%, giá vốn giảm 16,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,11% và chi phí bán hàng giảm 48,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng, tăng 70,56%.
  • Chi phí tài chính giảm 19,62%, trong đó chi phí lãi vay giảm 20,22%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.450,96 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.574,39 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây