BCTC Quý 3/2023 PVV - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 21,83 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 75,98% và giá vốn giảm 80,47% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,78 tỷ đồng, tăng 24,02% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính trong quý 3/2023 giảm 26,73%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,39% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá 104,22 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 300 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây