BCTC Quý 3/2023 SEA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 25,96% so với cùng kỳ, lãi 61,76 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 3,32%, giá vốn giảm 4,16%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,97% và chi phí bán hàng tăng 6,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 61,76 tỷ đồng, tăng 25,96%.
  • Chi phí tài chính tăng 67,49%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,24%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 398,08 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.250 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 21.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây