BCTC Quý 3/2023 SLS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 46,85% so với cùng kỳ, lãi 119,3 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 26,1%, giá vốn tăng 23,94%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,08% trong khi chi phí bán hàng giảm 8,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 119,3 tỷ đồng, tăng 46,85%.
  • Chi phí tài chính giảm 76,72%, trong đó chi phí lãi vay giảm 76,72%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 955,36 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 97,92 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 172.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây