BCTC Quý 3/2023 SVI - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 37,11% so với cùng kỳ, lãi 31,18 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 22,39%, giá vốn giảm 25,36%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,5% và chi phí bán hàng giảm 22,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,18 tỷ đồng, tăng 37,11%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 68,39%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 674,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 128,32 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây