BCTC Quý 3/2023 VEF - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 53,55% so với cùng kỳ, lãi 116,37 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty không có sự thay đổi so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9,27%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,62% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng không thay đổi.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 116,37 tỷ đồng, tăng 53,55% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá đạt 5,56 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 1.666,04 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 119.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây