Becamex hoàn tất huy động 2,000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2328001 để huy động 2,000 tỷ đồng.

Becamex hoàn tất huy động 2,000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2328001 để huy động 2,000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BCMH2328001 của Becamex có kỳ hạn 5 năm, gồm 20,000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành vào ngày 05/07/2023, hoàn tất ngày 20/09 và đáo hạn vào ngày 05/07/2028. Hiện, Công ty không chia sẻ thêm thông tin lãi suất, mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn.

Gần nhất, vào tháng 09/2023, HĐQT BCM đã quyết định khởi động lại kế hoạch phát hành trái phiếu, thông qua phương án phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Toàn bộ phương án sử dụng vốn, phương án bố trí nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm sẽ được nêu chi tiết trong phương án phát hành.

Trước đó, BCM nhiều lần hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BCM đã thống nhất không thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với tổng mệnh giá 2,000 tỷ đồng, do tình hình huy động vốn từ trái phiếu đang trong giai đoạn không thuận lợi.

Ngày 26/06/2023, HĐQT BCM cũng thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023, do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

Trong diễn biến khác, HĐQT BCM mới đây đã thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Becamex Bình Định thêm160 tỷ đồng, nâng tổng vốn góp của BCM lên 200 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 40% vốn.

Được biết, quá trình góp đã hoàn tất vào ngày 17/08, vốn điều lệ mới là 500 tỷ đồng, gấp 5 lần trước đó.

*BCM tăng vốn 5 lần cho Becamex Bình Định, khởi động lại kế hoạch phát hành trái phiếu

Thế Mạnh

FILI