Cao su Tân Biên tăng doanh thu, chi phí thêm hơn 80 tỷ đồng sau kiểm toán

Cao su Tân Biên tăng doanh thu, chi phí thêm hơn 80 tỷ đồng sau kiểm toán

Tổng doanh thu và thu nhập khác tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán tăng gần 85 tỷ đồng - tương đương tăng 11%, tổng chi phí cũng tăng 83 tỷ đồng - tương đương tăng 14% so với trước kiểm toán, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) giảm gần 3 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 2%.

Theo RTB giải trình, nguyên nhân do công ty con, CTCP Cao su Tân Biên - Kampong Thom, xác định lại giá trị các khoản doanh thu, chi phí lúc chuyển đổi báo cáo tài chính của các công ty con tại Campuchia khi hợp nhất báo cáo tài chính theo tỷ giá Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP ban hành. Đồng thời, Công ty con tính thêm các khoản chi phí vượt dự toán vào giá vốn hàng bán làm ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí tăng theo.

So với kết quả thực hiện năm 2019, RTB có doanh thu tăng 19% trong khi chi phí tăng 20%, lần lượt đạt gần 875 tỷ đồng và 657 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất năm 2020 của Công ty đạt gần 218 tỷ đồng và hơn 181 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 16% và 23% so với năm 2019. Như vậy, RTB vượt 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 55% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

RTB lý giải kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng chủ yếu do sản lượng cao su tiêu thụ năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019. Trong đó, sản lượng tiêu thụ cao su năm 2020 là 20,862 tấn, tăng 5,700 tấn so với năm 2019. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 62 tỷ đồng, gấp 2.93 lần năm trước, do trong năm Công ty có bán 1.48 triệu cp tại CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (UPCoM: VRG) với doanh số hơn 41 tỷ đồng.

Trong quý 1/2021, RTB lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cao su là 1,625 tấn, đạt 17% so với kế hoạch năm 2021 là 9,500 tấn (bao gồm hàng hóa cao su). Trong đó, xuất khẩu là 868 tấn. Tổng doanh thu tiêu thu cao su đạt hơn 66 tỷ đồng, chiếm 22% kế hoạch năm 2020 (304 tỷ đồng, giá bán bình quân đạt 40.74 triệu đồng/tấn).

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút