Chứng khoán SJC bị khiển trách vì sửa lỗi giao dịch trên HNX

Chứng khoán SJC bị khiển trách vì sửa lỗi giao dịch trên HNX

VSD vừa quyết định khiển trách CTCP Chứng khoán SJC (OTC: SJCS) do trong tháng 11/2020 đã có 10 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại HNX.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa quyết định khiển trách SJCS do trong tháng 11/2020 đã có 10 lần sửa lỗi giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). SJCS có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty chứng khoán (CTCK) này bị khiển trách. VSD cũng từng có văn bản với nội dung tương tự vào hồi tháng 3/2018. Cụ thể, SJCS đã bị khiển trách do trong tháng 2/2018 đã có 5 lần sửa lỗi giao dịch chứng khóa thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

 

Trước đó, SJCS đã chính thức chuyển nhượng cho Công ty Quản lý quỹ Asam Asset Management (Hàn Quốc) 65.01% vốn vào giữa tháng 9/2020.

 

Mới đây, SJCS vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/10/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Tổng giám đốc. Cụ thể, thành viên HĐQT mới bao gồm ông Kim Hwan Kyoon (Chủ tịch), bà Trịnh Ngọc Hoa và bà Nguyễn Diễm Ly. Bà Nguyễn Diễm Ly cũng được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc, thay vị trí của ông Vũ Cao Trung miễn nhiệm. Ban Kiểm soát mới gồm ông Trần Văn An (Trưởng Ban kiểm soát), ông Bùi Duy Khánh và bà Nguyễn Ngân Giang.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút