Cổ đông lớn của TEL bị phạt tiền vì vi phạm quy định chào mua công khai

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Trung Dũng (Hà Nội).

Theo đó, ông Lại Trung Dũng bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Theo SSC, nguyên nhân là do ông Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: ngày 7/7/2021, ông Lại Trung Dũng – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông (mã TEL-UPCoM) đã mua 83.400 cổ phiếu TEL dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 1.314.350 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 26,287% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TEL nhưng không đăng ký chào mua công khai.

Bên cạnh đó, SSC cũng đưa ra 2 biện pháp biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dũng như sau:

Một là, ông Dũng buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Hai là, ông Dũng buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ DNNN Công ty Công trình Bưu điện từ năm 2002, công ty có trụ sở chính đặt tại Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Hoạt động chính là xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các công trình công nghiệp, giao thông dân dụng.

Kết thúc năm 2021, công ty báo lãi hơn 55 triệu (cùng kỳ lỗ 17,8 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 27,7 tỷ đồng - trong khi vốn chủ sở hữu là gần 26,5 tỷ đồng.

Xem thêm tại vneconomy.vn