FTSE ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu của ba doanh nghiệp bất động sản lớn

Ngày 01/12/2023, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index, tiếp sau đó 1 tuần (08/12/2023), MarketVector cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (ETF Fubon tham chiếu) sẽ chưa đến kỳ rà soát cổ phiếu thành phần. Ngày 15/12/2023 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 22/11/2023, Chứng khoán BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau: MarketVector Vietnam Local Index dự kiến sẽ không thêm mới và loại bỏ cổ phiếu nào; tuy nhiên cần lưu ý đối với cổ phiếu HNG có nguy cơ bị loại do không đáp ứng điều kiện ngưỡng tỷ trọng vốn hóa lũy kế.

FTSE Vietnam Index: dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu PDR và sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào. Giá trị tính toán có thể thay đổi do ngày chốt dữ liệu, hệ số tỷ lệ free-float mà MarketVector và FTSE áp dụng.

Theo kịch bản này, BSC ước tính FTSE ETF sẽ mua mới gần 5 triệu cổ phiếu PDR, qua đó chiếm tỷ trọng 1,62% trong danh mục. Ngoài ra, một số cổ phiếu cũng có thể được các quỹ ETF gom thêm trong thời gian tới như VIC (6 triệu cổ phiếu), VHM (2 triệu cổ phiếu), VNM (2 triệu cổ phiếu), GEX (2 triệu cổ phiếu).

Ngược lại, BSC dự báo một số cổ phiếu có thể bị bán ra để giảm tỷ trọng như SSI (-5 triệu cổ phiếu), VIX (-3,5 triệu cổ phiếu), EIB (-2 triệu cổ phiếu), VRE (-2 triệu cổ phiếu)…

Với VanEck Vectors Vietnam ETF, VNM và VIC dự báo được mua bổ sung 2,3 triệu và 6 triệu cổ phiếu. Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu trong danh mục bị bán ra giảm tỷ lệ sở hữu.

FTSE ETF sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu của ba doanh nghiệp bất động sản lớn  - Ảnh 1

Tương tự, SSI Research cũng dự báo PDR có thể được thêm vào chỉ số FTSE Vietnam Index do thỏa mãn tất cả các điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 25 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 20/11 đạt 8.198 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 39% so với đầu năm, NAV tăng 0,6% so với đầu năm, dòng vốn vào ròng đạt 1.464 tỷ đồng.

Trong kỳ review lần này, SSI ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,6 triệu cổ phiếu PDR. Mua bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu SHB, 527 nghìn cổ phiếu VCG, một số cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung không đáng kể gồm HPG, DGC, VND, VCI. Ngược lại hầu hết các cổ phiếu còn lại bị bán ra như DPM, POW, HSG, VHM, VCB, VIC, MSN...

Với MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 20/11, SS dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau: CEO và FTS có thể được thêm vào nằm trong top 98% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Không có cổ phiếu nào bị loại

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 44 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 24/11 đạt 13.562 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 35% kể từ đầu năm, NAV tăng 15,6% so với đầu năm, dòng vốn vào ròng đạt 1.789 tỷ đồng.

Trong kỳ review lần này, ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 6,9 triệu cổ phiếu CEO và 3,6 triệu cổ phiếu FTS. Mua bổ sung 6,15 triệu cổ phiếu VIC, 2,3 triệu cổ phiếu VNM, 2,5 triệu cổ phiếu VHM. Ở chiều ngược lại bán ra nhiều nhất 2,4 triệu cổ phiếu VIX, 2 triệu cổ phiếu SSI, 1,8 triệu cổ phiếu HPG...

Xem thêm tại vneconomy.vn