Khối ngoại, tổ chức, tự doanh hùa nhau xả, dòng tiền cá nhân "cân" tất

Lực bán quá rát của khối ngoại trở thành áp lực chính khiến thị trường điều chỉnh vào phiên hôm nay trong khi tiền nội vào vẫn rất khá. VN-Index lịm dần chốt phiên giảm 4,52 điểm về vùng 1.115,97 điểm. Độ rộng do vậy xấu với 356 mã giảm điểm trên 141 mã tăng. Thanh khoản ba sàn giảm nhẹ còn 19.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng 1.554 tỷ đồng chủ yếu xả HPG, VHM, VCB, VNM, VND...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1625.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1328.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ô tô và phụ tùng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: KBC, VGC, VHC, DRC, NVL, ITA, SIP, PVT, KOS, HT1.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, VNM, VND, VPB, SSI, VCB, MSN, STB.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1951.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1972.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 17/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VHM, VPB, VNM, SSI, VND, FPT, DXG, STB, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 1/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ô tô và phụ tùng, Truyền thông. Top bán ròng có: NVL, KBC, PC1, BCM, VGC, PHR, DRC, LCG, ITA.

Tự doanh bán ròng 232.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 488.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 0/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ô tô và phụ tùng, Ô tô và phụ tùng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUESSVFL, FUEVFVND, CTR, HSG, KBC, KHG, DCM, SAB, TCD, E1VFVN30.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, FPT, STB, CII, MWG, TCB, HPG, MBB, SSI, ACB.

Khối ngoại, tổ chức, tự doanh hùa nhau xả, dòng tiền cá nhân "cân" tất - Ảnh 1

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 160.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 155.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có FPT, VHC, PVT, TCB, GEX, PVD, PNJ, FUESSVFL, MWG, GMD.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có NVL, PC1, HSG, FUEVFVND, BCM, VCG, HPG, VND, PHR, EIB

Giao dịch thỏa thuận hôm nay sôi động hơn với 21 giao dịch có giá trị lớn hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý là giao dịch thỏa thuận gần 7,9 triệu cổ phiếu SSB tương đương 181,7 tỷ đồng giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra còn có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở nhóm ngân hàng, bao gồm TCB, VCB, VPB, MSB, HDB, MBB, EIB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Thép, Xây dựng trong khi tăng ở Bất động sản, Dầu khí, Hóa chất, Thực phẩm, CNTT, Vận tải thủy.

Xem thêm tại vneconomy.vn