Lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi ròng quý 4/2020 của SNZ giảm 42%

Lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi ròng quý 4/2020 của SNZ giảm 42%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) báo lãi ròng quý 4 giảm 42%, còn gần 145 tỷ đồng.

Trong quý 4/2020, doanh thu thuần của SNZ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 1,468 tỷ đồng. Giá vốn gần như đi ngang trong khi doanh thu giảm kéo lãi gộp giảm 20%, còn gần 52 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm lần lượt 17% và 11%, chi phí tài chính lại tăng 2.4 lần do đánh giá lại số dư cuối kỳ các tài khoản có gốc ngoại tệ ở các công ty thành viên, lên gần 125 tỷ đồng.

Kết quả, SNZ báo lãi ròng quý 4 gần 145 tỷ đồng, giảm 42% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của SNZ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của SNZ

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của SNZ tăng không đáng kể so năm trước, lên gần 4,981 tỷ đồng. Lãi gộp chỉ tăng nhẹ 2%, đạt gần 1,901 tỷ đồng.

Cả năm 2020, SNZ lãi sau thuế hơn 1,264 tỷ đồng, tăng 8% so năm 2019 và vượt hơn 38% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SNZ tăng 12% so với đầu năm, đạt gần 20,491 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 44%, lên hơn 2,008 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng gần 61%, lên hơn 4,563 tỷ đồng.

Thuyết minh chi phí xây dựng dở dang trong năm 2020 của SNZ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của SNZ

Nợ phải trả cuối năm của SNZ tăng 14%, đạt gần 12,056 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ dài hạn tăng hơn 29%, lên hơn 3,761 tỷ đồng.

Sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên 18/01, thị giá cổ phiếu SNZ vẫn còn đang trên đà giảm. Chốt phiên 29/01, giá cổ phiếu SNZ ở mức 32,900 đồng/cp, mất hơn 15% so với đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu SNZ trong 1 năm gần đây. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút