08:15, 30/05/2022

MHL thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL) ra khỏi diện bị cảnh báo.

Trong bài viết này:

  HNX cho biết lý do là MHL không thuộc diện bị cảnh báo theo quy định, căn cứ theo báo cáo tài chính bán niên niên độ 2022 (01/10/2021-31/03/2022) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/05.

  Giá cổ phiếu MHL hiện đang được giao dịch quanh mức 7,700 đồng/cp, tăng 28% qua 1 quý trở lại đây.

  Diễn biến giá cổ phiếu MHL

  Duy Na

  FILI