MHL thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL) ra khỏi diện bị cảnh báo.

MHL thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL) ra khỏi diện bị cảnh báo.

HNX cho biết lý do là MHL không thuộc diện bị cảnh báo theo quy định, căn cứ theo báo cáo tài chính bán niên niên độ 2022 (01/10/2021-31/03/2022) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/05.

Giá cổ phiếu MHL hiện đang được giao dịch quanh mức 7,700 đồng/cp, tăng 28% qua 1 quý trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu MHL

Duy Na

FILI