Ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4 giảm lãi suất tiền gửi

VietinBank thông báo thay đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, giảm từ 0.2-0.3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4 giảm lãi suất tiền gửi

VietinBank thông báo thay đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, giảm từ 0.2-0.3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

VietinBank áp dụng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng duy trì ở mức 3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng giảm về 3.5%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng áp dụng mức 4.5%, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5.5%/năm.

Trước đó, Vietcombank, AgribankBIDV đã thông báo giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Như vậy, hiện tại, cả 4 "Big 4" ngân hàng đều đã đưa lãi suất tiền gửi tiết kiệm về cùng mức tương đương nhau. 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại các ngân hàng quốc doanh tính đến ngày 21/09/2023

* Sau Vietcombank và Agribank, đến lượt BIDV giảm lãi suất tiền gửi

* Vietcombank và Agribank giảm lãi suất tiền gửi 12 tháng về mức 5.5%/năm

Hàn Đông

FILI