Ngành vật liệu xây dựng gặp khó, 1 doanh nghiệp ngành xi măng vẫn báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã CK: QNC) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 378 tỷ đồng tăng hơn 11% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 80,3 tỷ đồng tăng 195% so với quý 3/2022. Trừ các khoản chi phí LNST đạt 39 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 7,4 tỷ đồng trong quý 3/2022.

Ngành vật liệu xây dựng gặp khó, 1 doanh nghiệp ngành xi măng vẫn báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Phía QNC cho biết, do công ty đã tiết giảm và quản lý tốt các chi phí đầu vào, tận dụng nguồn nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng như rác thải công nghiệp thông thường thay thế một phần nguyên liệu hóa thạch (than), sử dụng nguồn than tuyển để phối trộn với than nhập khẩu, quản lý khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu đất, đá khai thác từ mỏ của công ty,... Ngoài ra công ty có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì bảo dưỡng bảo hành thiết bị đúng quy định, đảm bảo sản xuất luôn được ổn định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QNC ghi nhận 1.018 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Nhờ tiết giảm đáng kể khoản chi phí giá vốn và có thêm khoản lãi khác gần 30 tỷ đồng (9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận lỗ khác hơn 13 tỷ đồng), kết quả QNC báo lãi trước thuế hơn 119 tỷ đồng. LNST tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ lên gần 95 tỷ đồng.

Năm 2023 QNC lên kế hoạch doanh thu đạt 1.608 tỷ đồng và 36,7 tỷ đồng LNST. Với kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm, QNC đã hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận lại cao gấp 3,2 lần chỉ tiêu đề ra.

Nhận 1.274 tỷ đồng doanh thu tài chính, KIDO (KDC) báo lãi tăng 80%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn