Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bất ngờ chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bất ngờ chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 18/12, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chốt danh sách cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/12 và địa điểm tại trụ sở Công ty tỉnh Hải Dương. Trong đó, Công ty chưa công bố nội dung sẽ thảo luận trong Đại hội sắp tới.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.336,67 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 84,09 tỷ đồng, giảm 45,8% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, trong quý III, Công ty đã kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 84,04 tỷ đồng, cùng kỳ âm 6,37 tỷ đồng, tức giảm thêm 77,67 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,58 tỷ đồng, về 184,03 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,4%, tương ứng giảm 3,32 tỷ đồng, về 28,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 113,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 38,43 tỷ đồng, tức giảm 75,56 tỷ đồng.

Công ty Nhiệt điện Phả Lại không thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III nhưng trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu tài chính từ cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận 312,75 tỷ đồng, chiếm 95,2% tổng doanh thu tài chính (328,57 tỷ đồng).

Như vậy, nhiều khả năng trong quý III, doanh thu tài chính giúp Công ty thoát lỗ tiếp tục do chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 4.044,18 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 285,43 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.948,97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 266,61 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 285,43 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế bằng lợi nhuận sau thuế do không phát sinh thuế), Công ty đã hoàn thành 107,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/11, cổ phiếu PPC tăng 200 đồng, lên 13.300 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn