PDR: Quyết định của HĐQT về việc triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023

PDR: Quyết định của HĐQT về việc triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo Quyết định của HĐQT về việc triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm