PDR: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

PDR: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm