24/05/2022 08:53

PDR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE