16:07, 31/05/2022

PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty “ Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa ”
            - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2022
            - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam, Lầu 4. Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 12/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX