Sacombank tiếp tục giảm lãi suất huy động trong tháng 12/2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động 0,3 - 0,7 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn kể từ ngày 3/12/2023.

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đang được Sacombank áp dụng mức lãi suất là 3,4%/năm. Cùng với đó, mức lãi suất tiết kiệm được ấn định cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lần lượt tương ứng là 3,5%/năm và 3,6%/năm.

Bên cạnh đó, 3,7%/năm là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 4 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 5 tháng đang được Sacombank huy động mức lãi suất là 3,75%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, mức lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 4,5%/năm, giảm 0,3 điểm phần trăm so với tháng 11.

Song song đó, các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm trong khoảng 4,6 - 4,75%/năm. Kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cũng được điều chỉnh giảm về mức lãi suất còn 4,8%/năm.

Cùng chung xu hướng giảm, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 15 tháng đến 24 tháng đang được ấn định mức lãi suất tiết kiệm trong khoảng 4,85 - 4,95%/năm, giảm 0,65 điểm phần trăm so với lần phát hành gần nhất.

Ngoài ra, ngân hàng Sacombank cũng tiếp tục triển khai các hình thức trả lãi linh hoạt khác với mức lãi suất tương ứng như sau: Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất 4,47 - 4,76%/năm; Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất 3,4 - 4,74%/năm, Lãi trả trước: Lãi suất 3,39 - 4,59%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Sacombank tháng 12/2023
Lãi suất tiết kiệm Sacombank tại ngày 3/12/2023

Xem thêm tại nguoiquansat.vn