11:01, 13/04/2022

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: trong tháng 04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến hội trường lầu 4. nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2. TP. Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau.

  HNX