SSI đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng hơn 20% nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh kỷ lục gần 25%

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã thống nhất kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 6,917 tỷ đồng và lãi trước thuế 2,540 tỷ đồng.

SSI đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng hơn 20% nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh kỷ lục gần 25%

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã thống nhất kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 6,917 tỷ đồng và lãi trước thuế 2,540 tỷ đồng.

So với thực hiện năm trước, kế hoạch doanh thu tăng 9% và lợi nhuận tăng hơn 20%. Tuy vậy mức lãi này vẫn thấp hơn so với đỉnh lợi nhuận năm 2021 của Công ty gần 25%.

Cùng với đà tăng của thị trường chứng khoán, lợi nhuận của SSI có giai đoạn tăng trưởng mạnh 2019-2021. Năm 2021, Công ty đạt lãi trước thuế kỷ lục 3,365 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả kinh doanh của Công ty sụt giảm trong năm 2022 khi thị trường chứng khoán hạ nhiệt. Lãi trước thuế 2022 giảm hơn 37%, còn 2,110 tỷ đồng.

Lãi ròng của SSI đạt kỷ lục trong năm 2021

Đồng thời, HĐQT cũng xin cổ đông ủy quyền điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

ĐHĐCĐ thường niên SSI sẽ được tổ chức vào ngày 25/04 tới. Tại cuộc họp lần này, Công ty sẽ trình cổ đông một số vấn đề đáng chú ý như kế hoạch kinh doanh 2023, phân phối lợi nhuận 2022, tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua và phương án phát hành cổ phiếu ESOP. Ngày chốt quyền tham dự là 15/03.

Đông Tư

FILI