Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/11

* NCT: Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2023.

* KDC: CTCP Tập đoàn KDC (KDC – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) thông qua việc thực hiện phát hành hơn 12,81 triệu cổ phiếu ESOP. Nguồn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023- quý I/2024.

* ACG: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Gỗ An Cường (ACG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12/2023.

* CKG: Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu CKG từ ngày 21/11 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hồng sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 264.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,28%.

* MSH: Ngày 05/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP May Sông Hồng (MSH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2023.

* MWG: Arisaig Asia Fund Ltd, cổ đông trong nhóm cổ đông lớn nước ngoài tại CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra 114.000 cổ phiếu MWG trong ngày 14/11. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 73,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,997% và không còn là cổ đông lớn của MWG.

* CMG: Ông Nguyễn Phước Hải, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu CMG từ ngày 21/11 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ giảm sở hữu tại CMG xuống còn hơn 2,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,74%.

* SHS: Ông Trần Sỹ Tiến, Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS – HNX) đã bán toàn bộ hơn 1,11 triệu cổ phiếu SHS sở hữu, tỷ lệ 0,14% trong ngày 10/11.

* NTP: Ngày 04/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2023.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) thông qua phương án phát hành 2.000 trái phiếu riêng lẻ, là loại không chuyển đổi, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất thả nổi. Mục đích phát hành là cơ cấu nợ. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023.

* SJE: Ông Phạm Văn Tuyền, Phó tổng giám đốc CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SJE từ ngày 17/11 đến 08/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuyền chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SJE nào.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn