Theo dấu dòng tiền cá mập 20/09: Khối ngoại vẫn "xả" mạnh HPG hơn 180 tỷ

Phiên giao dịch 20/09, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại vẫn đồng thuận bán ròng. Cụ thể, tự doanh bán ròng gần 206 tỷ đồng, khối ngoại bán mạnh hơn 258 tỷ đồng. 

Theo dấu dòng tiền cá mập 20/09: Khối ngoại vẫn "xả" mạnh HPG hơn 180 tỷ

Phiên giao dịch 20/09, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại vẫn đồng thuận bán ròng. Cụ thể, tự doanh bán ròng gần 206 tỷ đồng, khối ngoại bán mạnh hơn 258 tỷ đồng. 

Trong phiên 20/09, khối tự doanh bán ròng nhiều nhất cổ phiếu NVB với giá trị hơn 90 tỷ đồng, gấp hơn 2.5 lần cổ phiếu BCM xếp sau (hơn 35 tỷ đồng). Chiều ngược lại, tự doanh mua mạnh nhất cổ phiếu MSB gần 30 tỷ đồng.Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu HPG (gần 181 tỷ đồng); cách biệt lớn cổ phiếu MWG xếp sau bị bán gần 96 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại tập trung gom mạnh cổ phiếu KBC hơn 63 tỷ đồng, tiếp theo lần lượt là VCIVIC được mua 36-31 tỷ đồng.


Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: VietstockFinance

Thế Mạnh

FILI