Thị giá hơn 1,2 triệu đồng/cổ phiếu, VNZ phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá từ 10.000-30.000 đồng

CTCP VNG (mã VNZ-HOSE) vừa công bố tài liệu họp cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể: VNG trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động hàng năm của công ty. Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, nhân sự chủ chốt của công ty.

Theo đó, VNG dự kiến phát hành 1.002.536 cổ phiếu chào bán cho người lao động với hai mức giá khác nhau - trong đó, 389.296 cổ phần được chào bán giá 30.000 đồng và 613.240 cổ phần được chào bán giá 10.000 đồng/cổ phần. Tiền thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Cùng với việc trình ý kiến cổ đông về phương án phát hành mới, VNG còn lấy ý kiến về việc hủy phương án phát hành ESOP trước đó.

Cụ thể: liên quan đến chương trình quyền mua cổ phần cho người lao động, ngày 18/8/2012, ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết phê duyệt chương trình quyền mua 3.551.232 cổ phần, giá bán 20.000 đồng/cổ phần; Đến ngày 24/5/2018, ĐHĐCĐ công ty tiếp tục thông qua Nghị quyết phê duyệt chương trình ESOP lần thứ 3 với số lượng 2.921.832 cổ phần với giá 30.000 đồng/cổ phần và đến ngày 19/6/2020, ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết tái phê duyệt chương trình ESOP trên cơ sở tổng hợp số lượng quyền mua cổ phần đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và dự kiến số lượng quyền mua được thực hiện trong các năm từ 2020-2027 là 3.306.526 cổ phần.

Tới thời điển hiện tại, việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động như sau: năm 2020 phát hành 541.969 cổ phần; năm 2023 phát hành 1.002.536 cổ phần và còn 1.762.021 cổ phần chưa phát hành.

Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP của VNZ.
Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP của VNZ.

VNG cho biết do những thay đổi về chính sách khuyến khích dài hạn dành cho người lao động, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt việc thực hiện chương trình ESOP hiện tại theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây và hủy bỏ toàn bộ 1.762.021 quyền mua còn lại theo chương trình này.

Vừa qua, ngày 22/8, ông Lê Hồng Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã bán 983.783 CP VNZ, sau giao dịch ông Minh giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch xuống còn 2.542.054 CP, chiếm 8,85%.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần công nghệ BIGV đã mua vào số cổ phiếu mà ông Minh đã bán ra, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.126.764 CP, chiếm 17,84% vốn lên 6.110.547 CP, chiếm 21,26% vốn tại VNZ.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023, doanh thu của VNZ đạt 2.246 tỷ, lỗ sau thuế là -50 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 380 tỷ).

Luỹ kế 6 tháng VNG ghi nhận doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng và lãi lỗ sau thuế 99,67 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 228,5 tỷ).

Hoạt động kinh doanh chính của VNG gồm trò chơi trực tuyến, nền tảng kết nối, thanh toán và tài chính, dịch vụ đám mây. Công ty cũng hoạt động tại Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Phillipines, Myanmar, Đài Loan, Indonesia. Mảng hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho VNG là dịch vụ trò chơi trực tuyến, chiếm khoảng 70-80% tổng doanh thu những năm gần đây.

VNZ cho biết lỗ quý 2 chỉ lỗ hơn 50 tỷ là do sự thành công của các sản phẩm trò chơi mới cũng như việc tiết giảm chi phí quảng cáo.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/9, giá cổ phiếu VNX giảm 8,58% xuống 1.225.500 đồng/cổ phiếu với 4.065 đơn vị được chuyển nhượng.

Xem thêm tại vneconomy.vn