VAV sẽ chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 25%

VAV sẽ chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 25%

Vào ngày 03/06, CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) sẽ chia cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2,500 đồng) theo đúng kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Với 16 triệu cp đang lưu hành, ước tính VAV sẽ phải chi 40 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Lịch sử chia cổ tức của VAV từ thời điểm ĐKGD đến nay

Đối với hoạt động kinh doanh trong năm 2020, VAV ghi nhận kết quả lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2016. Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty tăng 2%, đạt hơn 639 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí khấu hao tài sản cố định đầu tư mới và cải tạo tăng 22% khiến biên lãi gộp của Công ty giảm từ 21% xuống còn 18%. Kết quả cuối cùng dẫn đến lãi ròng cả năm của VAV giảm 13%, còn gần 73 tỷ đồng.

Về tình hình cổ phiếu, giá cổ phiếu VAV từ đầu năm 2021 đến nay ghi nhận nhiều phiên biến động mạnh, nổi bật nhất là việc thị giá cổ phiếu VAV mất hơn 14% ngay sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên 29/04. Phiên sáng 12/05, giá cổ phiếu VAV ở mức 53,900 đồng/cp, giảm gần 8% so với lúc lập đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu VAV từ đầu năm 2020 đến nay. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút