16:46, 14/07/2022

VEC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Dũng giữ chức vụ Thư ký Tổng Công ty - Bà Nguyễn Thị Thúy Ly bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

Trong bài viết này:

    Tài liệu đính kèm

    HNX