VIB: Thông báo thay đổi địa chỉ VIB Phú Mỹ

VIB: Thông báo thay đổi địa chỉ VIB Phú Mỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ VIB Phú Mỹ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm