VIC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

VIC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm