Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 0.1 tỷ đồng, tăng trưởng 2.017%
2021-03-09T16:51:43

Thông báo về việc thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

DNSE thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (chi tiết vui lòng xem file đính kèm). Con dấu mới có hiệu lực…
2021-02-26T13:49:05

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021-02-23T14:32:41

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
2021-01-28T13:32:31

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2020. Doanh thu hoạt động tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang ghi nhận có lãi là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo tài chính quý 4/2020.
2021-01-19T16:21:10

Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện TP.HCM.
2021-01-04T15:32:07

Báo cáo về Kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được UBCK chấp thuận

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố về Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2020-12-30T11:35:25

Người được ủy quyền Công bố thông tin

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin theo Quyết định số 64/2020/QĐ-DNSE-TGĐ ngày 18/12/2020 của Tổng Giám đốc.
2020-12-18T07:31:00

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.
2020-12-14T15:52:05

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thay đổi trụ sở chính

DNSE nhận được Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi trụ sở chính.
2020-12-09T16:39:34