BCTC 2022 MBN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 58 tỷ đồng.