BDG chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

BDG chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 25% vào ngày 17/07/2020.

Đợt trả cổ tức lần này gồm 10% cổ tức đợt 3 năm 2019 và 15% phần bổ sung của năm 2016 bằng tiền.

Cụ thể, với 12 triệu cp đang lưu hành, BDG dự kiến sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh 2020, BDG dự kiến doanh thu đạt 712 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 96% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch 5 năm của BDG
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BDG

Theo giải trình của BDG, nhìn chung, các mục tiêu tài chính giai đoạn 2020-2025 đều thấp hơn giai đoạn 2015-2020, cụ thể doanh thu hàng năm. Nguyên nhân chính là vì thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công ty là Mỹ và Châu Âu, đang gặp khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra rất trầm trọng và phải mất nhiều thời gian để hồi phục. Công ty đã phải giảm gần 200 lao động trong bối cảnh dịch bệnh không còn đủ đơn hàng để làm.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút