Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp lớn

Tuần này, có 12 doanh nghiệp (DN) thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 10 DN trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 DN trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 DN thưởng cổ phiếu.

Bầu nhân sự mới

Vào ngày 6/11, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến trong tháng 11/2023. Trong đó, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Trước đó vào ngày 27/9, BaF Việt Nam tiếp tục nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Hải và vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Dương Thị Hồng Tân vì lý do cá nhân.

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp lớn ảnh 1

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam liên tục có nhân sự lãnh đạo bị miễn nhiệm.

Gần đây, nhiều nhân sự tại BaF Việt Nam liên tục bị miễn nhiệm. Cụ thể, ngày 30/5, BAF quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ấn. Ngày 22/6, BaF Việt Nam miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hường.

Ngày 25/7, ông Bùi Quang Huy nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân. Gần đây nhất là vào ngày 15/9, BaF Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của ông Nguyễn Tiến Thành.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, BaF Việt Nam cũng thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Ngọc Ấn.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) công bố cập nhập tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 21/10 tại Hà Nội. Theo đó, Hải Phát công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 người là các ông: Đỗ Quý Hải, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Hồng Sơn và Lã Quốc Đạt.

Hiện tại, Hội đồng quản trị HPX có 6 thành viên là ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên: Ông Nguyễn Văn Phương, ông Phạm Minh Tuấn, ông Lê Việt Dũng, ông Trần Vũ Thái Hoà và ông Đỗ Danh Trí. Như vậy, Hải Phát dự kiến giảm số lượng Hội đồng quản trị xuống còn 5 người.

Trong đó, HPX miễn nhiệm đối với 4 người là ông Phạm Minh Tuấn, ông Lê Việt Dũng, ông Trần Vũ Thái Hoà và ông Đỗ Danh Trí. Ngược lại, DN này bầu mới 3 người là ông Nguyễn Văn Dũng, ông Vũ Hồng Sơn và ông Lã Quốc Đạt.

Đối với danh sách Ban kiểm soát, HPX dự kiến tăng số thành viên từ 2 lên 3 người và bầu lại toàn bộ trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp lớn ảnh 2

Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ có thay đổi lớn ở thượng tầng.

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - mã chứng khoán: CRE) bất ngờ bổ nhiệm ông Phạm Đức Hùng vào vị trí Tổng Giám đốc thay cho ông Chu Hữu Chiến. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hùng (37 tuổi) không giữ chức vụ gì tại Cen Land. Còn ông Chiến được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Cen Land từ ngày 2/3/2020 tới nay.

Xin nghỉ việc

Hội đồng quản trị Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco - mã chứng khoán: FDC) vừa nhận được đơn từ nhiệm của ông Tạ Chí Cường - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty vì lý do cá nhân.

Ông Cường được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc FDC vào tháng 3/2022. Đáng chú ý, ông Cường từng làm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp như Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Y tế Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR).

Dự kiến vào ngày 1/12, Fideco sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ để phát triển dự án và các nội dung khác. Danh sách cổ đông tham dự sẽ được chốt vào ngày 3/11 tới.

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp lớn ảnh 3

Phó tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương Lê Thị Mỹ Hạnh vừa xin nghỉ việc.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) vừa thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 15/10 do bà Hạnh xin nghỉ việc. Chương Dương cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH TM Chương Dương đối với ông Văn Minh Hoàng. Thay vào đó, DN bổ nhiệm ông Đào Văn Sơn giữ chức vụ trên, kể từ ngày 15/10.

Công ty CP Thủy điện Miền Nam (mã chứng khoán: SHP) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%, có nghĩa 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 17/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10. Với hơn 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SHP phải chi khoảng 152 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Vào ngày 17/10, Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Với 167 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Digiworld dự kiến sẽ chi 167 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp lớn ảnh 4

Công ty CP Viễn thông FPT dự kiến phát hành thêm hơn 164 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Công ty CP Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) thông báo ngày 19/10 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 24,7%/cổ phiếu. Thời gian chi trả là vào ngày 31/10. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện A Vương sẽ chi khoảng 185 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Phát điện 2 giữ gần 66 triệu cổ phiếu sẽ nhận về xấp xỉ 162 tỷ đồng.

Ngày 20/10, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán: FOX) sẽ chốt danh sách trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 50%, có nghĩa cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Với hơn 328 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến phát hành thêm hơn 164 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ được nâng từ 3.283 tỷ đồng lên gần 4.925 tỷ đồng.

Xem thêm tại tienphong.vn