SNZ muốn chuyển nhượng 25.5 triệu quyền mua cổ phần một công ty con

SNZ muốn chuyển nhượng 25.5 triệu quyền mua cổ phần một công ty con

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa công bố chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 25.5 triệu quyền mua cổ phần của CTCP Sonadezi Giang Điền mới phát hành.

Sonadezi Giang Điền là 1 trong 7 công ty con do SNZ sở hữu trực tiếp (tỷ lệ sở hữu 51%). Sonadezi Giang Điền hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính gồm đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cho thuê khu công nghiệp.

Danh sách công ty con của SNZ tại ngày 30/06/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2020 của SNZ

Được biết, Sonadezi Giang Điền dự kiến phát hành 10 triệu cổ phần với giá 10,000 đồng/cp (tổng giá trị đạt 100 tỷ đồng). Tỷ lệ phát hành công bố là 1: 0.2, tức mỗi quyền mua sẽ được mua thêm 0.2 cổ phần mới phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4/2020.

Như vậy SNZ có 25.5 triệu quyền mua cổ phần Sonadezi Giang Điền phát hành mới. Tuy nhiên phía SNZ đã quyết định sẽ không đầu tư mua và chuyển nhượng toàn bộ lượng quyền mua này. Chiếu theo mức giá phát hành, tổng giá trị cổ phiếu nếu thực hiện quyền đạt 255 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút