UBCK xử phạt loạt công ty chứng khoán, bất động sản

Trong 2 ngày 6-7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố loạt quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chứng khoán VNDirect, Vietcap, BOS... bị xử phạt

Nhiều công ty chứng khoán vừa bị xử phạt hành chính, kể đến như Chứng khoán VNDirect (Mã: VND), Vietcap (Mã: VCI), SBSI, BOS (Mã: ART), Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS)...

Đơn cử, VNDirect bị phạt tổng cộng 642,5 triệu đồng do loạt vị phạm, gồm: phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN; cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh; nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng; không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, mã: VUA) bị phạt 450 triệu đồng do 2 vi phạm. Thứ nhất, công ty không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Thứ hai, công ty báo cáo có nội dung sai lệch liên quan đến tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Vietcap bị phạt hành chính 295 triệu đồng với 3 vi phạm. Thứ nhất là giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Thứ hai, Vietcap đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán vào vị trí Giám đốc phòng Giao dịch Chứng khoán - Khách hàng tổ chức và Phó Giám đốc phòng Trái phiếu; bố trí một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng với vai trò là nhân viên tự vấn mở tài khoản.

Vietcap cũng bị phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Loạt doanh nghiệp bất động sản, xây dựng bị gọi tên

UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Xây dựng DIC Holdings, Tập đoàn Xây dựng SCG (Mã: SCG), Tập đoàn Meey Land, Đầu tư Nam Long (Mã: NLG).

Trong đó, DIC Holdings bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định loạt tài liệu.

UBCK xử phạt Nam Long 92,5 triệu đồng do không CBTT đúng quy định với các văn bản, tài liệu phải công bố.

Tập đoàn Meey Land bị xử phạt 60 triệu đồng do không CBTT đúng thời hạn đối với BCTC năm 2022 được kiểm toán. Công ty bất động sản còn bị phạt 27,5 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

SCG bị phạt tổng cộng 152,5 triệu đồng do 2 vi phạm. Thứ nhất là không CBTT, CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống đối với loạt tài liệu (92,5 triệu đồng). Thứ hai, công ty bị phạt 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Một số trường hợp vi phạm khác

Ngoài nhóm công ty chứng khoán, bất động sản, xây dựng, UBCKNN cũng đưa ra quyết định xử phạt hành chính với nhiều trường hợp khác như ông Bùi Văn Tư – Thành viên HĐQT SCG, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Rox Living, Thủy điện Đắk RT’íh, Sapphire Coast, Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn, CTCP Hestia...

Trong đó, ông Bùi Văn Tư, Thành viên HĐQT của SCG bị xử phạt 85 triệu đồng do đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác (Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc, thành viên HĐQT CTCP Sunshine Nhật Tân, thành viên HĐQT CTCP Sunshine AM, thành viên HĐQT CTCP Marina 2, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư KSFinance, Chủ tịch HĐQT của CTCP Sunshine Design).

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 92,5 triệu đồng do không CBTT đối với thông tin phải công bố theo quy định. Đồng thời, công ty công bố thông tin sai lệch, cụ thể là số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho CTCP Quản lý quỹ Việt Cát. Với hành vi này, UBCKNN xử phạt Hoàng Anh Gia Lai 150 triệu đồng và buộc cải chính thông tin.

Xem thêm tại vietnambiz.vn