Nhận định thị trường

Thị trường kéo xanh trong tâm lý thận trọng khi áp lực giảm dần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1061,85, tăng 10,9 điểm, tương đương mức 1,0%. Thanh khoản sàn…
2022-10-14T16:15:00

Nhóm cổ phiếu lớn kéo thị trường tăng điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1050,99, tăng 16,2 điểm, tương đương mức 1,6%. Thanh khoản sàn…
2022-10-13T16:03:00

Lực cầu trở lại giúp thị trường lấy lại điểm số

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1034,81, tăng 28,6 điểm, tương đương mức 2,8%. Thanh khoản sàn…
2022-10-12T16:15:00

Chỉ số rơi sâu trở lại vùng 1000 điểm dưới áp lực bán

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1006,2, giảm 36,3 điểm, tương đương mức 3,5%. Thanh khoản sàn…
2022-10-11T16:15:00

Bác bỏ tin đồn thất thiệt về SCB, VN-Index bật hồi trở lại vào phiên chiều.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1042,48 điểm, tăng 6,57 điểm, tương đương mức 0,63%. Thanh khoản…
2022-10-10T16:15:00

Cú giảm sốc đầu phiên áp đảo tâm lý chung, thị trường chìm sâu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1035,91, giảm 38,6 điểm, tương đương mức 3,6%. Thanh khoản sàn…
2022-10-07T16:15:00

Lực cầu hụt hơi, sắc đỏ trở lại bao trùm thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1074,52, giảm 29,7 điểm, tương đương mức 2,7%. Thanh khoản sàn…
2022-10-06T16:15:00

Sắc xanh phủ rộng giúp chỉ tăng điểm mạnh trở lại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1104,26, tăng 26,1 điểm, tương đương mức 2,4%. Khối lượng khớp…
2022-10-05T16:15:00

Lực cầu yếu, áp lực bán cuối phiên nén giảm chỉ số

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/10/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1078,14, giảm 8,3 điểm, tương đương mức 0,8%. Khối lượng khớp…
2022-10-04T16:15:00

Dòng tiền trở lại mạnh mẽ phiên chiều giúp chỉ số lấy lại sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/09/2022, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở 1132,11, tăng 6 điểm, tương đương mức 0,5%. Thanh khoản sàn…
2022-09-30T15:30:00