Lãi suất giảm sâu, tiền sẽ chảy vào chứng khoán?

Tính đến ngày 24/11/2023, bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh đã giảm về mức bình quân 5,13%/năm, giảm 0,1 điểm % so với cuối tháng 10. Trong khi đó, lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng tư nhân dao động từ 4,6% đến 5,7%/năm với mức bình quân khoảng 5,14%/năm, giảm gần 0,3 điểm % so với tháng trước.

Một số các NHTM có mức bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất so với tháng trước bao gồm: STB (-0,7 điểm %), ACB (-0,5 điểm %), SHB (-0,3 điểm %) và LPB (-0,3 điểm %).

Như vậy, lãi suất tiền gửi đã thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Chứng khoán VnDirect kỳ vọng, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng có thể về mức 5,0-5,1% vào cuối năm 2023 và duy trì ở vùng thấp trong năm 2024.

Lãi suất cho vay tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong những tháng cuối năm nay nhờ chi phí vốn của các NHTM đã giảm nhanh trong thời gian qua.

Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của Vn-Index trung bình trong tháng 11 vào khoảng 7,4% trong khi bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các NHTM trong tháng 11 tiếp tục giảm thêm 0,2 điểm % so với tháng trước xuống còn 5,14%/năm, khiến cho khoảng cách giữa E/P và lãi suất tiền gửi ngân hàng tiếp tục được nới rộng và tương đương thời điểm đáy trung hạn của thị trường vào đầu quý 4/2022.

Theo quan điểm của VnDirect, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư trung-dài hạn vào kênh chứng khoán do định giá thị trường khá hấp dẫn khi đặt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động thấp hiện nay và thu nhập toàn thị trường được dự báo có thể cải thiện kể từ quý 4/2023.

>> Lãi suất tiền gửi giảm sâu, chọn kênh đầu tư nào để thu tiền cuối năm?

Xem thêm tại nguoiquansat.vn